Kontroleri i Software

Controller LED 503

Kompletno upravljanje i kontrola nad svim unutarnjim jedinicama. Veliki LED display sa izraženom vizualizacijom. Digitalni input/output za maksimalnu konrtolu.