FanCoil

Accademia EC

Mogučnost priključka dvocjevnog ili četverocjevnog(2 ili 4) sistema. Visoka energetska efikasnost. Veoma efektivan filter. Maksimalna ulazna temperatura 80 C. Maximalni radni pritisak 14 bar-a.

HP Tonon

Jednostavna instalacija sistema. Standardni 6-stepeni motor. Termalna i akustična izolacija. Dolazi u formatu sa 2 ili 4 reda.

IWC

Brzina rada motora u 4 stepena. Cjevni sistem u više varijanti 2 ili 4. Mogučnost integracije sa ERGO Supervision sistemom.

ESTRO GT

GrenTech Tehnologija. Posjeduje Inverter-kontrolirani BLDC motor. Mala potrošnja energije. Mogučnost integrisanja sa ERGO sistemom.

ESTRO

Varijante od 3 ili 6 stepena brzine. Mogučnost integracije sa ERGO Supervision sistemom. Metalno/ABS kučiste. Reversibilna vodena spojnica. Dolazi u varijanti za dvocjevni ili četverocjevni sistem. Vertikalna instalacija.